Türkiye’nin ilk karma eğitim veren teknoloji lisesi zinciri olan Tink – Teknoloji ve İnsan Kolejleri’nin öncelikli hedefi ülkemizi teknoloji ile kalkındıracak olan yeni nesli 21. yüzyıla, geleceğin donanımları ile hazırlamaktır.  Tink’in bu amacı gerçekleştirme yolunda temel ilkesi, toplumlar arasında görülen her türlü farklılığı ve çeşitliliği saygı ve içtenlikle benimserken   global sorunların yine global ölçekte ele alınmasında etkin çözüm ortaklığı yapmaktır. Bu gaye için çalışmak,  başta ulusal ekonomik büyüme ve istihdam yaratırken, buna bağlı olarak da odağında insan için fayda yaratmak olan uluslararası kurumsal ortaklık ve uluslararası işbirliklerinin yolunu açar. Bu yönde işbirlikleri ise eğitim kurumlarının global meseleler konusunda daha geniş bir bağlantı ağında kesintisiz güncel olmasını gerektirir. Bu sürekli bağlantıda olma durumu, öğrencilerimizin global kültürün ögelerine mümkün olan en hızlı biçimde uyumunu sağlar ve toplumsal farkındalıklarını artırır.

Bu tür iş birliklerini geliştirmek amacıyla, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan “okul temelli projeler”; eğitim kurumları, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin artırılmasına, eğitim sorunlarının yenilikçi yöntemlerle çözülmesine katkı sağlar.

Uluslararasılaştırma kavramı tam da bu noktada çeviklikle karşılanması gereken bir ihtiyaç olarak doğmuştur. Uluslararasılaştırma, kurumların, faaliyetlerini global ortama taşıma becerisine sahip olması anlamına gelir. Bu bağlamda, Tink – Teknoloji ve İnsan Kolejleri  olarak amacımız, eğitim kalitemizi sürekli arttırarak, okulumuzun eğitim kadromuzla, öğrenci ve mezunlarımızla yurt dışında tanınması ve uluslararası kalite standartlarını uygulayarak eşdeğer kurumlarla iş birliği halinde hizmet vermesidir.

Gerek eğitim sistemine katılımcı yaklaşımla yenilikler getirecek çeşitli uluslararası projeler hazırlamak gerekse farklı ülkelerdeki kurumlarla iş birliği faaliyetleri içeren çalışmalar yapmak amacıyla kurumumuzda “Uluslararası İlişkiler Birimi” kurulacaktır. Bu birim aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek için çalışacaktır.

  • Tink’in sunduğu ders ve programlara uluslararası katılımları artırmak,
  • Tink ve yurtdışındaki okullar arasında öğrenci ve öğretmen değişimleri geliştirmek,
  • Yurt dışındaki kurumlarla ortak eğitim programları ve içerik geliştirmek, karşılıklı teknoloji transferi yapmak,
  • Uluslararası akademik ve teknolojik etkinlikleri artırmak,
  • Uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, yeni iş birlikleri sağlamak amacıyla eğitim ağlarına katılmak
  • Kültürler arası bilinçlilik düzeyini geliştirmek.