Özlem Akarsu
Okul Müdürü (Genel Müdür)

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

İnsanlığın var olduğu günden bu yana değişim ve gelişim insan hayatının vaz geçilmez bir şartı olmuştur. İnsanlık her geçen gün kendisini ileriye götürecek yeniliklerin peşinde koşmuş ve hayatın akışını kolaylaştırmak, kendini geliştirmek için üretimin, yeni şeyler keşfetmenin şart olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Özellikle günümüzde hayatımızın hemen her anında, her geçen gün şaşırtıcı, etkileyici değişimler, gelişmeler karşımıza çıkabiliyor. Bu ilerlemeler öylesine hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor ki çağı yakalamak, daha da önemlisi bu çağda varlık gösterebilmek için bu değişimleri öncelikle anlamak ve sonra da ibir parçası olmak hepimiz için kaçınılmaz hale gelmiştir.

Teknoloji ve İnsan Kolejileri olarak hedefimiz okulumuzda çağın getirdiği değişim ve gelişimlere kolaylıkla adapte olabilen, teknolojiyi anlayan, hayatına entegre edebilen, analitik düşünebilen, teknolojiyi insanlık yararına kullanabilen, üstleneceği görevleri en iyi şekilde yerine getiren, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, karşılaştığı problemlere çözümler üretebilen nitelikte, sosyal, kendini girdiği ortamlarda en iyi şekilde ifade edebilen, soran, sorgulayan, yorum yapabilen, araştıran, geliştiren, yaratıcı, meraklı, kendi kültürünü iyi tanıyan, diğer kültürlere saygı gösteren, estetik bir bakış açısına sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, yabancı dil becerileri ile donanmış ve teknoloji okur yazarı olarak iyi yetişmiş, hayat başarısı yüksek bireyler yetiştirmektir.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.” sözlerinde belirttiği gibi pozitif bilimler ve bu alanda yapılacak çalışmalar çağı yakalayabilmek, toplum olarak, birey olarak varlığımızı sürdürebilmek için vazgeçilmez yolumuzdur.
Atamız bilime inandığı kadar, hatta daha da fazla “Türk Gençliğine” inanmış Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlerimize emanet etmiştir.

Bugün eğitim çağında olan gençlerimizi, geleceğin bilgili, aydın, vizyon sahibi ve sorumluluk alacak yetişkinleri olarak görebilmek, onlara en iyi eğitim olanaklarını sağlamak için, müfredatımızı, teknik alt yapımızı ve donamımızı en yüksek standart ve ileri teknolojilerle donattık. Okulumuzda teknolojik uygulamalar ile zenginleştirilmiş proje tabanlı, bilginin uygulamalı olarak sahada kullanıldığı bir program uygulayarak gençlerimizi eğitmek önemli hedeflerimizden biridir.
Öğrencilerimiz, kademeli olarak uygulanacak olan bu program doğrultusunda gelecekte hangi alanda olursa olsun teknolojiyi anlayan, mesleğinde en iyi şekilde kullanabilen, üretebilen, öz güveni yüksek birer birey olacaklardır. Onlara güvenimiz tamdır.

Amacımız ülkemiz gençliğinin gelişen ve değişen dünya içerisinde hak ettiği yeri alabilmesi ve başarılarıyla bizleri onurlandırmalarıdır. Bu anlamda okulumuza duyduğunuz güven bizler için önemli bir motivasyon kaynağıdır.
Sizlere ve okulumuzun tüm çalışanlarına sağlıklı, keyifli, huzur dolu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla
Özlem Akarsu
Okul Müdürü (Genel Müdür)