Özlem Akarsu
Okul Müdürü (Genel Müdür)

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

İnsanlığın var olduğu günden bu yana değişim ve gelişim insan hayatının vaz geçilmez bir şartı olmuştur. İnsanlık her geçen gün kendisini ileriye götürecek yeniliklerin peşinde koşmuş ve hayatın akışını kolaylaştırmak, kendini geliştirmek için üretimin, yeni şeyler keşfetmenin şart olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Özellikle günümüzde hayatımızın hemen her anında, her geçen gün şaşırtıcı, etkileyici değişimler, gelişmeler karşımıza çıkabiliyor. Bu ilerlemeler öylesine hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor ki çağı yakalamak, daha da önemlisi bu çağda varlık gösterebilmek için bu değişimleri öncelikle anlamak ve sonra da bir parçası olmak hepimiz için kaçınılmaz hale gelmiştir.

Türkiye’nin ilk teknoloji lisesi olan okulumuzda hedefimiz teknolojiyi insan için kullanarak kişiselleştirilmiş bir eğitim öğretim imkanı sunarak çağın getirdiği değişim ve gelişimlere kolaylıkla adapte olabilen, teknolojiyi doğru anlayan, kendisi ve çevresi için verimli kullanan, hayatına entegre edebilen, analitik ve eleştirel düşünebilen, üstleneceği görevleri en iyi şekilde yerine getiren, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, karşılaştığı problemlere çözümler üretebilen nitelikte, sosyal, kendini girdiği ortamlarda en iyi şekilde ifade edebilen, soran, sorgulayan, yorum yapabilen, araştıran, geliştiren, yaratıcı, meraklı, kendi kültürünü iyi tanıyan, diğer kültürlere saygı gösteren, estetik bir bakış açısına sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, yabancı dil becerileri ile donanmış, girişimci ve teknoloji okur yazarı olarak iyi yetişmiş, hayat başarısı yüksek bireyler yetiştirmektir.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.” sözlerinde belirttiği gibi pozitif bilimler ve bu alanda yapılacak çalışmalar çağı yakalayabilmek, toplum olarak, birey olarak varlığımızı sürdürebilmek için vazgeçilmez yolumuzdur.
Atamız bilime inandığı kadar, hatta daha da fazla “Türk Gençliğine” inanmış Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlerimize emanet etmiştir.

Bugün eğitim çağında olan gençlerimizi, geleceğin bilgili, aydın, vizyon sahibi ve sorumluluk alacak yetişkinleri olarak görebilmek, onlara en iyi eğitim olanaklarını sağlamak için, müfredatımızı, teknik alt yapımızı ve donamımızı en yüksek standart ve ileri teknolojilerle donattık. Okulumuzda internet üzerinden uyguladığımız eğitim modelimiz ile öğrencilerimizin her birinin kişisel öğrenme hızlarını e-öğrenme ile ölçebiliyor ve yapay zeka kullanarak bireyselleştirilmiş, bireye özgü eğitim programları oluşturuyor, öğrencinin kendi öğrenme modelini keşfedeceği, kendi hızında ilerleyeceği, bu anlamda farkındalığını yükseltecek çalışmalarla, şeffaf ve somut veriye dayalı çıktılarla, öğretmen, veli ve öğrencinin tüm süreci anında takip ettiği sistemimizle hayal etmeyi bilen, hayalini gerçek dünyaya aktarabilen kendini tanıyan, ne istediğini bilen ve geleceği için doğru seçimler yapacak bireyler yetiştiriyoruz.
Öğrencilerimiz, kademeli olarak uygulanan bu program doğrultusunda DQ (Dijital Zeka) adı altında topladığımız dijital vatandaşlık, dijital yaratıcılık ve dijital girişimcilik gibi yetkinliklerle donanmış, gelecekte hangi alanda olursa olsun yeni dünyada ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikleri kazanmış, teknolojiyi anlayan, mesleğinde en iyi şekilde kullanabilen, üretebilen, öz güveni yüksek birer birey olacaklardır. Onlara güvenimiz tamdır.

Amacımız ülkemiz gençliğinin gelişen ve değişen dünya içerisinde hak ettiği yeri alabilmesi ve başarılarıyla bizleri onurlandırmalarıdır. Bu anlamda okulumuza duyduğunuz güven bizler için önemli bir motivasyon kaynağıdır.

Sizlere ve okulumuzun tüm çalışanlarına sağlıklı, keyifli, huzur dolu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.

 

Sevgi ve Saygılarımla
Özlem Akarsu
Okul Müdürü (Genel Müdür)