TEKNOLOJİ VE İNSAN KOLEJLERİ İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

www.teknolojiveinsankoleji.com alan adlı web sitesi (bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) TİNK Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (bundan sonra “TİNK” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup; SİTE’nin tüm hakları TİNK’e aittir.

SİTE’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan ya da site üzerinden gelmeyip doğrudan okulumuzdan hizmet alan tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu Teknoloji ve İnsan Koleji İnternet Sitesi Kullanım Şartları’nı (kısaca “ŞARTLAR” olarak anılacaktır) kabul etmiş sayılır.

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu ŞARTLAR’da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

İşbu ŞARTLAR, 19.02.2017 tarihinde SİTE üzerinden yayınlanarak, SİTE’yi kullanan tüm kişiler tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.

 1. Tanımlar

SİTE: TİNK tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.teknolojiveinsankoleji.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

KULLANICI: SİTE’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan üye olarak ya da üye olmaksızın erişen ve SİTE’de sunulan hizmetlerden ve TİNK Eğitim Öğretim Kurumlarında sunulan hizmetlerden fiziksel ortamlarda işbu ŞARTLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler.

İÇERİK: SİTE`de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü metin, grafik, kullanıcı arayüzü, bilgi, dosya, resim, fotoğraf, program, yazılım, ticari marka, logo, ses, müzik, rakam, fiyat, görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ile bu materyallerin seçimi, tasarımı, yapısını ve koordinasyonudur.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI (Kısaca “ŞARTLAR”): SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle TİNK arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

ÜYE: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanmak amacı ile SİTE’ye kayıt yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

KİŞİSEL BİLGİ: KULLANICI ve ÜYE’lerin kimlik bilgileri, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE`nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati ve tahdidi olmamak kaydı ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da kişisel bilgi olarak tanımlanan veriler.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ: İşbu kullanım şartlarının ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanan ve KULLANICI’nın TİNK’nin sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken kabul ettiği ve uymakla yükümlüğü olduğu kuralları içeren sözleşmedir.

 1. Genel Hükümler
  • KULLANICI, TİNK’nin sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu ŞARTLAR’a, işbu ŞARTLAR’ın ayrılmaz parçası olan KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ’ne, SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.
  • TİNK’nin sunduğu eğitim ve öğretim hizmeti başta olmak üzere sair hizmetlerden yararlananlar ve SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi ve/veya kurumsal amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’nın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
  • SİTE’ye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin, diğer verilerin programların ve sair hizmetlerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan TİNK sorumlu değildir. TİNK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Her KULLANICI, SİTE’nin ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgiyi açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • SİTE dahilinde üçüncü kişiler veya KULLANICI tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SİTE’nin, SİTE’nin iş birliği içinde bulunduğu kurumların, SİTE çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. SİTE üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 • KULLANICI, SİTE’yi kullanarak, TİNK’nin, diğer kullanıcı ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. KULLANICI’nın işbu ŞARTLAR’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TİNK’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • KULLANICI, TİNK’e SİTE dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİK’in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. TİNK, KULLANICI tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden KULLANICI tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
 • TİNK, SİTE dahilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİK’i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. TİNK bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
 • TİNK, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
 • SİTE’de, TİNK’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir.

TİNK, SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerinin, dosyaların ve içeriklerin, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetlerin veya ürünlerin veya bunların içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

TİNK, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başkaca web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında da herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır.

Söz konusu siteler, ziyaretçilerin kimliğini, adresini elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgilerini muhafaza ediyor ve kullanıyor olabilir. KULLANICI tarafından söz konusu sitelere herhangi bir kişisel bilgi verilmesi, tamamen KULLANICI’nın kendi inisiyatifinde ve riskindedir.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

SİTE’nin tüm İÇERİK’i (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) TİNK’ne aittir ve/veya TİNK tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.

KULLANICI, TİNK hizmetlerini, TİNK bilgilerini ve TİNK’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının TİNK’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

İşbu ŞARTLAR dahilinde TİNK tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICI, TİNK’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

TİNK, işbu ŞARTLAR dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, TİNK hizmetleri, TİNK bilgileri, TİNK’nin telif haklarına tabi çalışmaları, TİNK ticari markaları, TİNK ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 1. Gizlilik ve Güvenlik

TİNK, KULLANICILARINA daha iyi hizmet verebilmek amacıyla KULLANCI’ya ait bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) talep etmektedir. TİNK bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece TİNK bünyesinde kullanılmaktadır.

TİNK, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu KULLANICI’NIN haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. TİNK, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde SİTE kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, SİTE kullanıcılarına daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla TİNK iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

KULLANCI bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 1. İade Şartları

KULLANICI, on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

KULLANICI, SİTE’de satışa sunulan ürünü, caymaya ilişkin [email protected] adresine yazılı bildirim yaptığı günden başlayarak on (10) gün içerisinde, iade için kargoya vermek zorundadır. Ürünler kullanılmamış, yıpranmamış ve ambalajında iade alınır.

 

Ürünleri tarafımıza gönderirken bazı hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

 

Bunlar;

 

 • Ürün/Ürünlerin orijinal ambalajı hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş haliyle tarafımıza yollamanız gerekmektedir.
 • Müşteri ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malda ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürün tarafımıza ulaştığı andan itibaren 15 iş günü içerisinde ürün bedeli iade edilir.

 1. Değişiklikler

TİNK, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu ŞARTLAR’ı herhangi bir zamanda, SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu ŞARTLAR’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TİNK işbu ŞARTLAR’dan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmemeden yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TİNK açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TİNK’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özeni gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava şartları, TİNK’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın SİTE’ye ve sisteme yapılan saldırılar ve benzeri durumlar mücbir sebep sayılır.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu ŞARTLAR’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu ŞARTLAR dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ŞARTLAR’dan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük ve Kabul

İşbu ŞARTLAR, TİNK tarafından SİTE’de ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI, SİTE’yi kullanmakla ya da TİNK tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmakla işbu ŞARTLAR’ı tüm hükümleriyle kabul etmektedir.